Navigeren

×

Wijzigingen in de wet: wat verandert er voor u op de woningmarkt in 2021?

Vanaf 1 januari 2021 wijzigen er een paar wettelijke zaken in de woningmarkt. We zetten de belangrijkste punten hieronder voor u op een rij. Kijkt u even mee?

Starters: geen overdrachtsbelasting meer

Bent u jonger dan 35 jaar dan kunt u als u een huis (en bijbehorende schuur of garage) koopt vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting. Dat mag eenmalig en alleen als u aan een aantal eisen voldoet. Welke eisen dat zijn, leest u op de site van de Rijksoverheid. Met ingang van 1 april a.s. krijgt u alleen vrijstelling als de koopprijs lager is dan € 400.000,-.

Koopt u met meerdere mensen een huis?

Koopt u samen een huis, dan wordt voor elke koper afzonderlijk beoordeeld of hij/zij in aanmerking komt voor de vrijstelling. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

Een stel van 32 jaar en 37 jaar koopt een huis met een waarde van € 300.000,-. Zij krijgen allebei een onverdeelde helft. Dan moeten ze wel notarieel vastleggen dat zij het huis als hoofdverblijf gebruiken.

De koper van 32 jaar moet ook aangeven dat hij nog nooit eerder vrijstelling heeft gekregen en betaalt dan dus geen overdrachtsbelasting over zijn deel. De 37-jarige koper wel, namelijk 2% over €150.000,- (€ 3.000,-).

Wanneer 2% en wanneer 8% overdrachtsbelasting?

U betaalt 2% overdrachtsbelasting (WBR-tarief) als u:

  • een natuurlijk persoon bent;
  • het huis als hoofdverblijf gebruikt.

Koopt u een huis bijvoorbeeld voor verhuur of voor uw kinderen? Dan betaalt u vanaf 2021 niet langer 6% maar 8% overdrachtsbelasting.

Lagere hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogte schijf wordt in 2021 verder afgebouwd van 46% (in 2020) naar 43% (in 2021). Goed om te weten: deze verlaging geldt ook voor alle andere aftrekbare kosten voor uw eigen huis, zoals notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek. Meer informatie leest u op de website van Rijksoverheid.

WOZ-waarde stijgt, eigenwoningforfait daalt

De gemiddelde WOZ-waarde stijgt met 6 tot 8%, verwachten we. Voor huizen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en € 1.060.000,- daalt het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,5%. Dit forfait telt de Belastingdienst op bij uw inkomen.

Inkomen partner telt voor 90% mee

In 2021 wordt het inkomen van de minstverdienende partner voor 90% meegeteld bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Dat is 10% hoger dan in 2020. 

Wijziging art. 13 WBR

Als u binnen zes maanden uw huis doorverkoopt, krijgt u vrijstelling van overdrachtsbelasting. Gebruikt u het huis gedurende die zes maanden niet of tijdelijk als hoofdverblijf en verkoopt u binnen zes maanden dan vervalt de vrijstelling.

Energielabel laten bepalen door EP-adviseur

Vanaf nu kunt u niet meer zelf een vereenvoudigd energielabel aanvragen. Daarvoor moet u een vakbekwame energieprestatie-adviseur inschakelen: hij/zij komt dan langs voor een gebouwopname en stelt op basis van NTA 8800 het label op. U bent verplicht dit label te vermelden in verkoop- of verhuuradvertenties op bijvoorbeeld Funda of Facebook. Meer informatie leest u op de site van de Rijksoverheid. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn.

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) wordt lager in 2021

Helaas, vanaf 1 januari a.s. krijgt u minder subsidie op energiebesparende maatregelen, zoals isolatie van dak of vloer. Hoeveel minder is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

NHG-grens stijgt naar € 325.000,- in 2021

De NHG-grens wordt komend jaar verhoogd tot 325.000 euro. Nu ligt hij nog op 310.000 euro. Woningeigenaren die energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen) nemen, kunnen nog eens 6 procent meer lenen met een Nationale Hypotheek Garantie. Voor hen komt de grens op 344.500 euro te liggen.

De grens wordt gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden, iets meer dan drie jaar dus. Dat bedrag wordt vervolgens vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar.

Heeft u vragen over al deze nieuwe regelingen?
Blijf altijd op de hoogte
Terug