Navigeren

×

Wat zijn de marktontwikkelingsgegevens van de woningmarkt in mijn regio?

Wat zijn de marktontwikkelingsgegevens van de woningmarkt in mijn regio?

Op www.nvm.nl kunt u bij de marktinformatie de recente verkoopcijfers uitgesplitst in vijf typen woningen vinden, zowel per regio als voor geheel Nederland. U treft hier ook een technische toelichting op de cijfers aan, zodat u weet welke berekeningsmethode is toegepast.

Ook kunt u hier de historische marktinformatie voor heel Nederland en per regio vinden.

Wilt u meer specifieke informatie dan is deze tegen betaling (mits beschikbaar) verkrijgbaar, vanaf €150,-. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via het invulformulier vermeld op www.nvm.nl bij ‘Marktinformatie op maat’ of per mail via info@nvm.nl

bron: NVM

Blijf altijd op de hoogte
Terug